Vertimai

Sukurta 2014.10.14 / Atnaujinta 2020.05.22 11:12

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje dokumentų vertimų neatlieka ir vertimų tikrumo netvirtina. Nyderlandų Karalystės prisiekusiųjų  vertėjų sąrašą galite rasti čia.

Jeigu dokumento vertimą pateiksite užsienio valstybėje, rekomenduojame reikalavimus vertimui išsiaiškinti toje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, kuriai teiksite vertimą.

Jei dokumento vertimą per Lietuvos Respublikos ambasadą Nyderlandų Karalystėje pateiksite Lietuvos Respublikos institucijoms, ambasadai pateikiamas dokumento vertimas turi atitikti Dokumentų rengimo taisykles.

Dokumento vertimas turi būti tikslus, atitikti lietuvių kalbos taisykles ir turi būti susiūtas su verčiamo dokumento originalu arba kopija (šiuo atveju kartu su dokumento vertimu ambasadai turi būti pateikiamas ir verčiamo dokumento originalas). Dokumento vertime turi būti nuoroda, kad dokumentą išvertęs asmuo prisiima atsakomybę už vertimo iš vienos kalbos į kitą teisingumą, taip pat nurodyta, iš kurios kalbos į kurią kalbą verčiama. Po šiuo įrašu dokumentą išvertęs asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti.