Pilietybė

Sukurta 2014.09.24 / Atnaujinta 2021.06.22 14:45

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, yra Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos pilietis negali turėti kitos valstybės pilietybės, išskyrus įstatymu numatytas išimtis.

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, privalo apie tai pranešti Lietuvos Respublikos institucijoms.

Užsienyje gyvenantys asmenys prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės paduoda per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas arba per Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (L. Sapiegos g. 1, LT- 10312 Vilnius). Prašymai Migracijos departamente priimami tiesiogiai atvykus, per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą, o Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose tik tiesiogiai atvykus.

Teikiant prašymus kartu pristatomi ir atitinkamų dokumentų originalai. Ne Lietuvoje išduoti dokumentai, turi būti patvirtinti pažyma (Apostille), bei pateikti išversti į lietuvių kalbą.

Informaciją apie konsulinius mokesčius rasite čia.

Prašymų formas rasite čia.

Daugiau informacijos pilietybės klausimais galite rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje

Vaikų pilietybės klausimai

Vaikas, kurio abu tėvai arba vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimdamas įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę, nesvarbu, ar jis gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų.

Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis - asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas, gali būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Šie asmenys daugybinę pilietybę išsaugos neterminuotai

Jeigu vaikai gimę iki 2008-07-22 yra įgiję kitos valstybės pilietybę (iki 18 metų amžiaus), pateikiamas: 

 • Prašymas laikyti vaiką Lietuvos Respublikos piliečiu (pildomas ambasadoje);
 • Dokumentas, patvirtinantis, kad vaiko tėvai ar vienas iš tėvų jo gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • Dokumentas, liudijantį, kad vaikas gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę.

Jeigu vaikai gimę nuo 2008-07-22 iki 2011-04-01 yra įgiję kitos valstybės pilietybę, pateikiamas:

 • Dokumentas, patvirtinantis, kad vaiko tėvai ar vienas iš tėvų jo gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • Dokumentas, liudijantis, kad vaikas gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę.

Jeigu vaikas gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas, pateikiami:

 • Dokumentas, patvirtinantis, kad vaiko tėvai ar vienas iš tėvų jo gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • Pranešimas apie kitos valstybės pilietybės įgijimą.

Vaikų gimusių nuo 2011-04-01 Lietuvos Respublikos pilietybė įrašoma registruojant vaiko gimimą, jeigu vaiko tėvai ar vienas iš tėvų jo gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiai.

Jeigu toks vaikas yra įgijęs kitos valstybės pilietybę, pateikiamas dokumentas, liudijantis, kad vaikas gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę (tėvų asmens tapatybės dokumentai, galioję vaiko gimimo momentu, užsienio valstybių kompetentingų institucijų pažymos apie pilietybę).

SVARBU:

 • Jei vaikas yra Rusijos ar Ukrainos pilietis turi būti pateikta užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad vaikas įgijo kitos valstybės pilietybę gimimu.
 • Visais atvejais konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Jeigu vaiko tėvai ar vienas iš tėvų įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, dėl vaiko LR pilietybės pateikia:

 • Laisvos formos prašymą spręsti vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės klausimą pasikeitus tėvų ar vieno iš jų pilietybei;
 • Dokumentą, patvirtinantį, kad vaiko tėvai ar vienas iš tėvų įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • Dokumentą, patvirtinantį, kad vaikas nėra kitos valstybės pilietis;
 • Vaikas nuo 14 iki 18 metų pateikia laisvos formos rašytinį sutikimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės.

Daugiau informacijos vaikų pilietybės klausimais rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata