Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE IR NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE CHEMINIO GINKLO UŽDRAUDIMO ORGANIZACIJOS

Adresas: Laan van Meerdervoort 20, 2517 AK The Hague, THE NETHERLANDS 

plačiau »

Tel. +31 70 385 5418
Faksas +31 70 385 3940
El. paštas

Pilietybė

Sukurta 2014.09.24 / Atnaujinta 2014.10.14 19:33

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, yra Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas.

Užsienyje gyvenantys asmenys prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės paduoda per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas arba per Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Vilnius, L. Sapiegos g. 1).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1789 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" numato šiuos konsulinius mokesčius už prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikimą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje:

  • dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą - 50 eurų;
  • dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą - 25 eurai;
  • dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą - 60 eurų.

Naujienlaiškio prenumerata