Konsulinės ir kitos pažymos

Sukurta 2018.07.18 / Atnaujinta 2021.10.21 14:22

Konsulinės pažymos

Bendra informacija

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Ambasadoje gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • apie šeiminę padėtį;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo/neteistumo;
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;
 • apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba užsienyje;
 • kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Kreipiantis asmeniškai ambasadoje turi būti pateikta:

 • Prašymas išduoti konsulinę pažymą;
 • galiojantis Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • dokumentas, kurio pagrindu prašoma išduoti pažymą (jei asmuo turi);
 • Siekiant užtikrinti greitesnį aptarnavimą rekomenduojame iš anksto užsipildyti prašymo formas.

Konsulinės pažymos išduodamos lietuvių/anglų kalbomis, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo konsulinėje įstaigoje dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.

Konsulinė pažyma išduodama pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems atitinkamai asmens tapatybę liudijantį dokumentą ar šį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, pareiškėjo prašymu gali būti siunčiama paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

DĖMESIO:

 • Registracija konsulinei paslaugai vykdoma per elektroninę registracijos sistemą.
 • Pirmenybė teikiama iš anksto užsiregistravusiems asmenims
 • Konsulinės pažymos išdavimo konsulinis mokestis – 30 EUR
 • Pažymos iš VĮ Regitros pareikalavimo konsulinis mokestis - 20 EUR
 • Būtina apmokėti pašto išlaidas, jei asmuo pageidauja pažymą atsiimti paštu – siunčiama į Nyderlandus,Vokietiją ar Belgiją (teirautis LR ambasadoje Nyderlanduose)
 • Prašymų formos

Konsulinė pažyma apie šeiminę padėtį

Registracijai savivaldybėje Nyderlandų Karalystėje prašoma pateikti dokumentą patvirtinantį šeimos sudėtį. Tokiais atvejais ambasadoje išduodama konsulinė pažyma apie šeiminę padėtį anglų kalba.

Pageidaujantiems sudaryti santuoką Nyderlandų Karalystėje reikalingos pažymos apie šeiminę padėtį (kad nėra kliūčių sudaryti santuoką), išduotos Lietuvos civilinės metrikacijos skyriuose, pagal pareiškėjo pageidavimą tarpininkaujant ambasadai gali būti pareikalaujama iš civilinės metrikacijos įstaigos originali pažyma lietuvių kalba (kurią pateikiant Nyderlandų institucijoms reikėtų išversti į prašomą kalbą, tvirtinimo pažyma Apostille neturėtų būti reikalaujama, tačiau dėl reikalavimų teikiamiems dokumentams reikėtų teirautis Nyderlandų institucijų) arba ambasadoje gali būti išduodama konsulinė pažyma apie šeiminę padėtį (remiantis civilinės metrikacijos įstaigos pateiktais duomenimis) anglų kalba.

Elektroninės paslaugos - pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, galima užsisakyti elektroniniu būdu.

Pažyma dėl asmens teistumo (neteistumo)

Jei asmeniui reikalinga pačios kompetentingos institucijos išduota originali pažyma dėl asmens teistumo (neteistumo), t.y. ne konsulinė pažyma, kuri išduodama Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose, dėl jos išdavimo asmuo gali kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Teistumo (neteistumo) pažymą galima užsakyti internetu. Taip pat dėl šios pažymos išdavimo Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Piliečiams, nuolat gyvenantiems Nyderlandų Karalystėje, ambasada gali išduoti konsulinę pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo/neteistumo, kuri gali būti pateikiama Nyderlandų Karalystės institucijoms anglų kalba.

Užsienio valstybių piliečiai dėl Teistumo (neteistumo) pažymos turi kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį.

Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo

Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo (grįžimui į Lietuvą) yra išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba Lietuvoje nuolat gyvenantiems užsieniečiams ar asmenims be pilietybės, kurie užsienyje prarado nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės registracijos liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą, jei šie dokumentai buvo išduoti Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų. Prie aukščiau nurodytų dokumentų reikalinga pateikti:

·         užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduota pažyma apie dokumentų praradimo faktą.

·         jei asmuo prašo išduoti pažymą vietoj transporto priemonės registracijos liudijimo, kai transporto priemonė asmeniui nuosavybės teise nepriklauso, turi būti pateiktas notariškai patvirtintas transporto priemonės savininko įgaliojimas (įgaliojimas gauti pažymą, įgaliojimas valdyti transporto priemonę, panaudos sutartis ar kt.).

Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo išduodama pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo konsulinėje įstaigoje dienos. Jei yra svarbių priežasčių, šie terminai gali būti pratęsti.

Konsulinėje pažymoje vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinėje pažymoje vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo nurodomas galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant asmens prašyme nurodytą kelionės trukmę, tačiau ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų.

Registruotis  išankstinėje lankytojų registracijos sistemoje nėra būtina, tačiau dėl šių pažymų išdavimo būtina kreiptis į ambasadą darbo valandomis.

VĮ Regitros pažyma

LR ambasada Nyderlanduose tarpininkauja perduodant VĮ Regitrai prašymus:

 • išduoti pažymą, patvirtinančią vairuotojo pažymėjimo duomenis;
 • vairuotojo pažymėjimą paskelbti prarastu;
 • išduoti pažymą, patvirtinančią transporto priemonės duomenis;
 • transporto priemonės registracijos liudijimą paskelbti prarastu;
 • valstybinio numerio ženklą paskelbti prarastu (-ais).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad VĮ Regitra kai kurias paslaugas teikia elektroniniu būdu.

Vairuotojo pažymėjimai išduodami ir keičiami tik toje valstybėje, kurioje yra nuolatinė asmens gyvenamoji vieta, todėl prarasti ar baigę galioti Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimai tarpininkaujant ambasadai nekeičiami.

Jeigu nuolat gyvenate Nyderlandų Karalystėje ir praradote Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, taip pat jeigu pasibaigė Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas, vietoje prarastojo ar negaliojančio vairuotojo pažymėjimo Jums reikia kreiptis dėl Nyderlandų Karalystės vairuotojo pažymėjimo išdavimo.

Nyderlandų institucijos pažymėjimo keitimui reikia pateikti VĮ Regitros pažymą apie Lietuvos Respublikos piliečio vairuotojo pažymėjimo duomenis. Ambasada tarpininkauja gaunant tokias pažymas. Jų gavimo tvarką rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha