Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.09.24 / Atnaujinta 2021.10.21 14:03

Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, per 7 darbo dienas iki išvykimo privalo deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos. Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai ar globėjai.

Jeigu Jūs iš Lietuvos Respublikos išvykote trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau Nyderlanduose likote gyventi ilgesnį laiką, savo išvykimą iš Lietuvos galite deklaruoti per Lietuvos Respublikos ambasadą Nyderlanduose.

Išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima deklaruoti:

  • Internetu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų („Paslaugos gyventojams/Gyvenamosios vietos deklaracijos“), jei naudojatės Lietuvos komercinių bankų internetine bankininkyste arba turite Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę su aktyviu e-parašu;
  • Asmeniškai atvykus į ambasadą pateikus galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (iš anksto užsiregistravus elektroninėje registracijos sistemoje).
  • Siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą  bei galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento notariškai patvirtintą kopiją paštu.

SVARBU    

Pagal Lietuvos teisę nepilnamečių vaikų nuolatine gyvenamąja vieta laikoma jų tėvų ar globėjų (rūpintojų) nuolatinė gyvenamoji vieta, todėl jeigu kartu su Jumis Nyderlandų Karalystėje gyvena ir nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, kurio išvykimas iš Lietuvos nėra deklaruotas, jo vardu turės būti pateikta atskira deklaracija. Kartu su deklaracija reikia pateikti prašymą pildančio asmens ir nepilnamečio galiojantį LR pasą ar asmens tapatybės kortelę. Jeigu nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis liko gyventi Lietuvoje, reikės pateikti raštišką paaiškinimą apie tai, kur vaikas gyvena ir kas jį globoja.

Asmenys, nedeklaravę savo išvykimo iš Lietuvos, laikomi gyvenančiais Lietuvoje, todėl, vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, kai kurios konsulinės paslaugos (pasų/asmens tapatybės kortelių išdavimas ar pakeitimas, užsienyje sudarytos santuokos ar užsienyje gimusio vaiko gimimo įregistravimas, pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas ir pan.) Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose jiems neteikiamos.

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys gyvenamosios vietos deklaravimo užsienyje klausimus, yra:

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha