Nyderlandų Karalystėje ar kitoje valstybėje sudarytos santuokos ar ištuokos apskaitymas

Sukurta 2018.07.19 / Atnaujinta 2021.01.06 08:53

DĖMESIO:

Registracija konsulinėms paslaugoms vykdoma per elektroninę registracijos sistemą.

Sudarę santuoką (bei išsituokę) užsienyje, Lietuvos Respublikos piliečiai privalo civilinės būklės pokyčius apskaityti Civilinės metrikacijos įstaigoje Lietuvoje. Ambasada tarpininkauja reikalingus dokumentus perduodant apskaitymui Lietuvoje.

Santuokos apskaitymui būtina pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą įtraukti į apskaitą užsienyje sudarytą santuoką. (Prašymas pridedamas)
  2. Tarptautinį santuokos liudijimą (Formule B) arba Nyderlandų Karalystėje išduotą santuokos liudijimą su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą;
  3. Abiejų sutuoktinių Lietuvos Respublikos pasus arba asmens tapatybės korteles;
  4. Sutuoktinio (užsienio šalies piliečio) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Ištuokos apskaitymui būtina pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą įtraukti į apskaitą ištuoką užsienyje. (Prašymas pridedamas)
  2. Užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos nutraukimą užsienio valstybėje, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą (Nyderlanduose gali būti teismo sprendimas dėl ištuokos - legalizuotas pažyma (Apostille) ir oficialiu vertimu į lietuvių kalbą);
  3. Jei Gyventojų registre nėra duomenų apie santuoką, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje, šios santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik po to, kai į apskaitą įtraukiama santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje.
  4. Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Konsulinis mokestis už santuokos/ištuokos santuokos išrašo (dokumento) pareikalavimą - žr. Konsulinio mokesčio tarifai.

Pageidaujant gauti santuokos/ištuokos išrašą paštu reikės apmokėti dokumento siuntimo registruotu paštu išlaidas.

SVARBU:

Elektroninės paslaugos: užsienyje sudarytą santuoką ar ištuoką galite įtraukti į apskaitą Lietuvoje pasinaudodami Civilinės metrikacijos portalu MEPIS arba per Elektroninės valdžios vartus

Diplomatinei atstovybei pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Naujienlaiškio prenumerata