Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas

Sukurta 2018.07.19 / Atnaujinta 2021.01.06 08:57

DĖMESIO:

Prašymus dėl visų civilinės būklės aktų įrašų liudijančių išrašų išdavimo galite teikti tiesiogiai Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigoms:

nuvykę į bet kurią Jūsų pasirinktą Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigą, pateikę šiai įstaigai prašymą registruotu paštu ar per kurjerį arba per Metrikacijos elektroninių paslaugų informacinę sistemą (MEPIS). Išsamesnės informacijos maloniai prašome ieškoti Jūsų pasirinktos Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigos internetinėje svetainėje arba teirautis šios įstaigos kontaktais. 

 

Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę išvykimą iš Lietuvos, Ambasadai gali teikti:

 

 • prašymą išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą Ambasadoje;
 • prašymą tarpininkauti pareikalaujant šių dokumentų iš Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigų.

Kam ir kokie civilinės būklės aktų įrašų išrašai gali būti išduodami:

 • Santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas.
 • Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sukakusiam 16 metų, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams.
 • Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Jei Lietuvos Respublikos pilietis gimė, sudarė santuoką ar mirė Lietuvoje, jam gali būti išduodami atitinkami daugiakalbiai  išrašai pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją, kurių tvirtinti Apostille ir versti į olandų kalbą nereikia. 

Visi kiti išduodami išrašai yra lietuviški, tačiau, nuo 2019 m. vasario 16 d. įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus, gimimo, santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo, mirties išrašams netaikomi legalizavimo reikalavimai, t.y. jų neprivaloma tvirtinti pažyma Apostille, o prie jų gali būti išduodama daugiakalbė standartinė forma olandų kalba. Jei vis tik pageidaujate, kad dokumentas būtų patvirtintas pažyma Apostille, galite papildomai teikti atitinkamą prašymą, užpildant formą dėl dokumento pareikalavimo.

Ambasada išduoda:

 1. Gimimo, santuokos, mirties akto įrašą liudijančių išrašus pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją;
 2. Lietuviškus gimimo, santuokos, santuokos nutraukimo ir mirties akto įrašą liudijančių išrašus su arba be daugiakalbe standartine forma olandų kalba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/1191

Ambasada tarpininkauja pareikalaujant iš Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigų išrašų dėl visų civilinės būklės aktų išrašų, prie jų išduodamų daugiakalbių standartinių formų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/1191 bei išrašų patvirtinimo pažyma Apostille. Atkreipiame dėmesį, kad dokumentų gavimas iš Lietuvos gali užtrukti apie 2 mėn. dėl diplomatinio pašto siuntimo ir gavimo terminų. Siekiant greičiau gauti dokumentus iš Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigų, rekomenduojame dokumentų prašyti šiose įstaigose tiesiogiai.

Maloniai prašome susipažinti su informacija apie konsulinį mokestį už civilinės būklės aktų liudijančių išrašų, daugiakalbių standartinių formų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/1191 išdavimą, dokumentų patvirtinimą pažyma Apostille ir dokumentų pareikalavimą.

Ambasadai prašymai gali būti teikiami:

 • asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, iš anksto užsiregistravus į priėmimą Ambasadoje;
 • registruotu paštu arba per kurjerį.

Išduotus dokumentus Ambasadoje atsiimti gali ne tik prašymą pateikę asmenys ar jų teisėti atstovai, bet ir kiti pareiškėjo prašyme nurodyti asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pareiškėjų pageidavimu išduoti dokumentai gali būti išsiųsti registruotu paštu.

Reikalingi dokumentai, kai prašymas teikiamas atvykus į priėmimą Ambasadoje:

 • Galiojantis pareiškėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
  • Jei dokumentus pateikia įgaliotas asmuo, kartu su jo asmens tapatybės dokumentu pateikiamas notariškai patvirtintas įgaliojimas. Jei įgaliojimas patvirtintas Nyderlandų notaro, jis turi būti patvirtintas pažyma Apostille (legalizuotas) ir išverstas į lietuvių kalbą.
 • Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (pildomas atvykus į Ambasadą);
 • Prašymas išduoti daugiakalbę standartinę formą (jei pageidaujamas, pildomas atvykus į ambasadą);
 • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (jei pageidaujama lietuvišką išrašą tvirtinti pažyma Apostille, pildomas atvykus į Ambasadą);
 • Esant galimybei, gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo kopija;
 • Prašymą teikiančio LR piliečio gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, pildoma ambasadoje).

Reikalingi dokumentai, kai prašymas teikiamas Ambasadai registruotu paštu ar per kurjerį:

 • Galiojančio pareiškėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notariškai;
  • Jei dokumentus pateikia įgaliotas asmuo, kartu su jo asmens tapatybės dokumentu pateikiamas notariškai patvirtinto įgaliojimo kopija. Jei įgaliojimas patvirtintas Nyderlandų notaro, jis turi būti patvirtintas pažyma Apostille (legalizuotas) ir išverstas į lietuvių kalbą.
 • Užpildytas ir pasirašytas prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą;
 • Užpildytas ir pasirašytas prašymas išduoti daugiakalbę standartinę formą (jei tokios formos pageidaujama);
 • Užpildytas ir pasirašytas prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (jei pageidaujama lietuvišką išrašą tvirtinti pažyma Apostille);
 • Esant galimybei, gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo kopija;
 • Užpildytas ir pasirašytas prašymą teikiančio LR piliečio gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota);
 • Dokumentas, patvirtinantis, kad konsuliniai mokesčiai už išrašo/ daugiakalbės standartinės formos/Apostille išdavimą ir mokestis už pašto paslaugas (jei užsakytus dokumentus pareiškėjas pageidauja gauti registruotu paštu) yra sumokėti. Atliekant pavedimą, būtina tiksliai nurodyti vardą ir pavardę bei konsulinės paslaugos pavadinimą. Ambasados sąskaitos numeris:

EMBASSY OF LITHUANIA

NL62 ABNA 0825 5171 68

Bank Code: ABNANL2A

Prašymų formos

Naujienlaiškio prenumerata