Garbės konsulai

Sukurta 2014.09.24 / Atnaujinta 2020.03.30 12:25

Herman Kasper Adriaan De Lange
Garbės konsulas Limburgo, Šiaurės Brabanto, Zelandijos, Utrechto ir Gelderlando provincijose

Adresas Postbus 2429
5600 CK Eindhoven
THE NETHERLANDS
Telefonas +31 (0)40 243 48 56
E. paštas [email protected]

Gerrit Zandsteeg
Garbės konsulas Šiaurės Olandijos ir Pietų Olandijos provincijose

Adresas Beukenlaan 153,
2665 DW Bleiswijk
THE NETHERLANDS
Telefonas +31 (0) 6 229 225 73
E. paštas [email protected]

Lina Sotničenkaitė van Kesteren
Garbės konsulė Drentės, Groningeno ir Fryzijos provincijose

Adresas Gedempte Zuiderdiep 98,
9711 HL Groningen
THE NETHERLANDS
Adresas korespondencijai P.O.Box 7081,
9701 JB Groningen
THE NETHERLANDS
Telefonas/faksas +31 (0) 592 375 467
E. paštas [email protected]
Interneto svetainė www.ltconnect.nl

Apie garbės konsulų funkcijas

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, be oficialių diplomatinių atstovybių ir karjeros konsulų vadovaujamų įstaigų steigia ir garbės konsulatus, vadovaujamus paskirtųjų garbės konsulų. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio pasaulio valstybių 1963 metais ratifikuota Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairių profesijų žmonės: visuomenės veikėjai, verslininkai, politikai, meno pasaulio atstovai. Steigiant garbės konsulatus atsižvelgiama į formuojamus naujus Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

  • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas garbės konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius
  • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą
  • Reprezentuoti Lietuvą viešuose renginiuose ir susitikimuose
  • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija
  • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui palaikyti ir Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Dėl savo išskirtinio pobūdžio garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

Garbės konsulų nuostatai

Naujienlaiškio prenumerata