United Arab Emirates

Created: 2014.12.29 / Updated: 2020.12.09 21:32

1. Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Arab Emirates for Air Services between and beyond Their Respective Territories
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Arabų Emyratų Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų
Abu Dhabi 2012-05-08.
Provisional application since 2012-05-08.
Entered into force: 2017-10-26.
Published in „Valstybės žinios“ 2012 m., Nr. 60-2987.

2. Agreement between Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Arab Emirates for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with resprect to Taxes on Income
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Arabų Emyratų Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
Manama, 2013-06-30.
Entered into force: 2014-12-19.
Published in: TAR, 2014-04-29, i.c. 2014-04871.

3. Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the United Arab Emirates on Econominc and Technical Cooperation
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Arabų Emyratų Vyriausybės susitarimas dėl ekonominio ir techninio bendradarbiavimo
Dubajus, 2017-11-01.
Įsigalioja 2018-06-12.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 276.
Skelbtas TAR, 2018-05-08, i. k. 2018-07439.

Subscribe to our newsletters