Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiama atranka į ūkvedžio (-ės) pareigybę Lietuvos ambasadoje Nyderlanduose

Sukurta 2019.09.30 / Atnaujinta 2019.09.30 11:56

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje skelbia kandidatų atranką ūkvedžio (-ės) pareigybei užimti nuo 2020 m. sausio 2 d.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą;
 2. turėti vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį kaip 5 metų vairavimo stažą (B kategorija);
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus, spręsti problemas;
 5. išmanyti darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;
 6. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 7. būti susipažinusiam (-iai) su Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, diplomatinės atstovybės veiklą, išmanyti teisės aktus, reikalingus ūkvedžio funkcijoms atlikti.

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. apskaito, tvarko ir rūpinasi ambasados turtu, rengia ataskaitas;
 2. užtikrina ambasados pastatų (įskaitant ir rezidenciją), tarnybinių patalpų, inžinerinių sistemų, informacinių technologijų įrenginių, signalizacijų techninę priežiūrą ir eksplotaciją, organizuoja jų remonto darbus;
 3. nustatyta tvarka organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
 4. rengia potvarkių, ambasadoriaus įsakymų veiklos, komandiruočių klausimais projektus;
 5. rengia ir vykdo sutartis paslaugų ir ūkinės veiklos klausimais, tvarko su ūkine veikla susijusias sąskaitas;
 6. atsako už materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų), esančių ambasadoje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;
 7. aprūpina darbuotojus darbui reikalingomis priemonėmis ir prekėmis;
 8. rūpinasi ambasados patalpų ir teritorijos valymu ir tvarkymu;
 9. padeda organizuoti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių gabenimą;
 10. prisideda organizuojant ambasados renginius ir priėmimus;
 11. vairuoja ambasados transportą, kai tai būtina tiesioginėms funkcijoms atlikti;
 12. vykdo ambasados finansų valdymo funkcijas;
 13. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobudžio tarnybinius pavedimus.

Privalumai: aukštasis koleginis arba aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas viešojo administravimo ar finansų srityse, darbo ambasadoje patirtis, labai geras lietuvių ir anglų kalbų mokėjimas, projektų valdymo ir renginių organizavimo patirtis;

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota 1 metų darbo sutartis su galimybe pratęsti vieneriems metams. Siūlomas pareiginės algos koficientas nuo 5, 89.

Kandidatai (-ės), atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir ketinantys dalyvauti atrankoje, kviečiami iki š. m. spalio 11 d. 17 val. (Nyderlandų laiku) pateikti savo gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba) adresu Embassy of Lithuania, Laan van Meerdervoort 20, 2517 AK The Hague arba elektroniniu paštu [email protected] .

Kandidatai gali būti pakviesti pokalbiui į ambasadą arba nuotoliniu būdu (telefonu). Į pokalbį kviečiami kandidatai bus informuojami asmeniškai.

Informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

Naujienlaiškio prenumerata