Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiama atranka į sekretoriaus (-ės) pareigybę Lietuvos ambasadoje Nyderlanduose

Sukurta 2019.09.30 / Atnaujinta 2019.09.30 11:57

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje skelbia kandidatų atranką sekretoriaus (-ės) pareigybei užimti nuo 2020 m. sausio 2 d.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 
 2. mokėti bent dvi užsienio kalbas, iš kurių anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu, olandų kalbą – ne žemesniu kaip savarankiško vartotojo B1 lygiu;
 3. turėti puikius darbo kompiuteriu (MS Office programiniu paketu) įgūdžius;
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “Riboto naudojimo”.

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. padeda ambasados vadovui ar priskirtam darbuotojui;
 2. atsiliepia telefonu, teikia bendro pobūžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 3. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
 4. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
 5. formuoja ambasados dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
 6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
 7. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;
 8. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
 9. atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
 10. atlieka vertimus raštu;
 11. sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;
 12. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo;
 13. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobudžio tarnybinius pavedimus.

Privalumai: išsilavinimas viešojo administravimo, tarptautinių santykių ar politikos mokslų srityse, darbo ambasadoje patirtis, valstybinio ir diplomatinio protokolo ir etiketo reikalavimų išmanymas.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota 1 metų darbo sutartis su galimybe pratęsti vieneriems metams. Siūlomas pareiginės algos koficientas nuo 5, 89.

Kandidatai (-ės), atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir ketinantys dalyvauti atrankoje, kviečiami iki š. m. spalio 11 d. 17 val. (Nyderlandų laiku) pateikti savo gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba) adresu Embassy of Lithuania, Laan van Meerdervoort 20, 2517 AK The Hague arba elektroniniu paštu [email protected] .

Kandidatai gali būti pakviesti pokalbiui į ambasadą arba nuotoliniu būdu (telefonu). Į pokalbį kviečiami kandidatai bus informuojami asmeniškai.

Informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected] .

Naujienlaiškio prenumerata