Artimojo netektis užsienyje

Sukurta 2014.09.24 / Atnaujinta 2014.10.14 23:06

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys mirusių palaikų pervežimą ir parvežimą į Lietuvą

Mirusiojo palaikų pervežimo ir parvežimo organizavimas

Užsienio valstybėje mirusių piliečių palaikus galima parvežti į Lietuvą tik pagal tos valstybės nustatytą tvarką ir turint Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos išduotą leidimą mirusiojo palaikams parvežti karste. Parvežant į Lietuvą mirusiojo palaikus urnoje Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos leidimo nereikia. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoto leidimo mirusiojo palaikams parvežti karste nereikia, jeigu pilietis mirė vienoje iš valstybių, prisijungusių prie Europos Tarybos 1973 m. spalio 26 d. Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo. Šio Susitarimo pagrindu kompetentingos valstybės institucijos, kuriose mirė užsienietis, išduoda specialų laissez-passer dokumentą. Tokiu atveju nei paskirties valstybė, nei tranzitinė valstybė, jeigu jos yra prisijungusios prie šio Susitarimo, nereikalauja jokių papildomų duomenų.

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis buvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu pasirūpina draudimo kompanija, kuri sutvarko visus nustatytus palaikų gabenimo dokumentus ir formalumus.

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis nebuvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu ir visų paslaugų apmokėjimu turi pasirūpinti mirusiojo artimieji patys arba kreipdamiesi į savo pasirinktą laidojimo paslaugų bendrovę, sudarant su ja sutartį dėl palaikų pargabenimo ir surašant notariškai patvirtintą įgaliojimą palaikų pargabenimui organizuoti.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienyje neorganizuoja užsienyje mirusių piliečių palaikų pargabenimo ir laidojimo. Šios paslaugos yra artimųjų ar jų įgaliotų laidojimo paslaugų bendrovių kompetencija.

Daugiau informacijos galite apie mirusiojo palaikų pervežimo ir parvežimo organizavimą rasite Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsulinės informacijos puslapyje.

Naujienlaiškio prenumerata