Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų ir tarptautinių gimimo bei santuokos liudijimų išdavimas

Sukurta 2018.07.19 / Atnaujinta 2020.05.13 08:43

DĖMESIO:

  • Registruotis galima  lankytojų registracijos sistemoje KONSREG

Nuo 2017 m. sausio 1 d. gimimo, santuokos, ištuokos, mirties ir vardo ar pavardės keitimo liudijimai neišduodami. Vietoje jų Lietuvos piliečiai gali pateikti prašymus Lietuvos Respublikos ambasadoje ir gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, tame tarpe tarptautinės formos gimimo, santuokos, mirties įrašų išrašus (forma A, forma B ir forma C) išduodamus pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis (šių išrašų nereikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma Apostille, versti į užsienio kalbą (taikoma šalyse prisijungusiose prie šios Konvencijos).

Santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui.

Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams.

Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Prašymus išrašų išdavimui ar pareikalavimui Lietuvos Respublikos ambasadoje Nyderlandų Karalystėje gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.

Dokumentai, pateikiami prašant išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (išrašų iš civilinės būklės akto (gimimo, santuokos sudarymo ar mirties) įrašų, išduotų pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis):

Prašymą galite pateikti jei Jūsų pirminis civilinės būklės akto įrašas sudarytas Lietuvoje. Išrašas išduodamas tą pačią dieną, kai pateikiate dokumentus. Jeigu duomenų apie Jūsų civilinės būklės įrašus Gyventojų registre nėra, išrašo išdavimas gali užtrukti iki 2 savaičių.

Dokumentai, pateikiami prašant pareikalauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (iš civilinės metrikacijos skyriaus Lietuvoje – gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo):

Prašymą išduoti išrašą galite pateikti jei Jūsų civilinės būklės akto įrašas sudarytas Lietuvoje arba užsienyje (tuo atveju jei civilinės būklės pasikeitimai įtraukti į apskaitą Lietuvoje). Išrašo gavimas gali užtrukti iki 2 mėnesių.

SVARBU:

Ambasada turi teisę paprašyti papildomų dokumentų.

Naujienlaiškio prenumerata