Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE IR NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE CHEMINIO GINKLO UŽDRAUDIMO ORGANIZACIJOS

Adresas: Laan van Meerdervoort 20, 2517 AK The Hague, THE NETHERLANDS 

plačiau »

Tel. +31 70 385 5418
Faksas +31 70 385 3940
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.09.24 / Atnaujinta 2016.09.06 07:58

Jeigu praradote Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą arba transporto priemonės registracijos liudijimą,  pirmiausiai kreipkitės į vietos policiją dėl pažymos apie dingusį dokumentą. Tuomet susisiekite su ambasados konsuliniu skyriumi (skambinant iš užsienio ar mobilaus telefono +31 70 338 06 71, skambinant iš Nyderlandų 070 338 06 71).

Praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę, taip pat pasibaigus šių dokumentų galiojimo laikui, ambasadoje galite gauti Asmens grįžimo pažymėjimą. Asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas tik grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

Asmens grįžimo pažymėjimui gauti turite pateikti: 

  • Tvarkingai užpildytą prašymą (pildomas ambasadoje);
  • Policijos pažymą arba paaiškinimą raštu apie dokumento praradimo aplinkybes;
  • 2 nuotraukas, atitinkančias  amžių (gali būti ir nespalvotos); 
  • Kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu jį turite.

Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytas Prašymas;
  • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios Pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
  • pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
  • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas arba legalizuotas arba patvirtintas pažyma („Apostille“) užsienio valstybės institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas.

Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

Konsulinis mokestis - 5 eurai.

Asmens grįžimo pažymėjimas  išduodamas ne ilgiau, kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pažymėjimo galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 15 dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Prašymų formos:

Naujienlaiškio prenumerata