Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.09.24 / Atnaujinta 2020.05.07 10:33

DĖMESIO:

 • Pirmenybė teikiama iš anksto užsiregistravusiems asmenims, iš anksto registruotis asmenims praradusiems asmens tapatybės dokumentą nereikia.
 • Registruotis  išankstinėje lankytojų registracijos sistemoje KONSREG
 • Nelaimingų atsitikimų ar neatidėliotinais atvejais kreiptis tel.: + 31 (0) 70 338 06 71
 • Pasibaigus atstovybės darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis, nelaimingų atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją telefonu (370) 5 236 2444 arba elektroniniu paštu [email protected]

Priėmimo valandos:

 • Pirmadieniais - Ketvirtadieniais 14.00-15.00
 • Penktadieniais 10.00-11.00

Asmens grįžimo pažymėjimas (AGP) – 2 savaites galiojantis dokumentas kelionei į Lietuvą, kur galima užsisakyti naujus tapatybės dokumentus. AGP išduodami galiojančio asmens tapatybės dokumentų neturintiems asmenims (LR tapatybės dokumentų dar neturėjusiems užsienyje gimusiems vaikams, pasibaigus dokumentų galiojimo laikui arba juos praradus).

Dokumentai asmens grįžimo pažymėjimui gauti pateikiami asmeniškai atvykstant į ambasadą. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. Nepilnamečiams vaikams išduotus AGP atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

Konsulinis mokestis - 20 eurų.

Asmens grįžimo pažymėjimas  išduodamas ne ilgiau, kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pažymėjimo galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Pasibaigus asmens tapatybės dokumentų galiojimo laikui asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas pateikus: 

 • Tvarkingai užpildytą prašymą. (Prašymas)
 • Pasibaigusio galiojimo asmens dokumentą;
 • amžių atitinkančias 2 nuotraukas (35x45mm), gali būti ir nespalvotos; 

Prašant asmens grįžimo pažymėjimo užsienio valstybėje gimusiam vaikui ambasadai pateikiama:

 • tvarkingai užpildytas prašymas (Prašymas);
 • 2 vaiko nuotraukos (35x45 mm dydžio, kitoje nuotraukų pusėje turi būti užrašytas vaiko vardas ir pavardė);
 • vaiko tėvų arba vieno iš tėvų asmens dokumentai, pasibaigusio galiojimo vaiko asmens dokumentas (jei tokį turite);
 • vaiko tarptautinės formos gimimo liudijimas (Formule A). Jeigu vaikas jau turėjo asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), gimimo liudijimą pateikti nebūtina.

Praradus asmens dokumentus

Jeigu dėl vagystės praradote ar pametėte Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą arba transporto priemonės registracijos liudijimą, pirmiausiai išsiaiškinkite, ar tikrai jūsų dokumentai neatsirado ten, kur juos praradote. Kreipkitės į vietos policiją, kur sąžiningi žmonės atiduoda rastus dokumentus. Policija tokius dokumentus po tam tikro laiko siunčia į ambasadą.

Jei neatsiradus dokumentams turėsite sugrįžti į Lietuvą ar nuspręsite, kad nauji dokumentai jums reikalingi skubiai, ambasadoje jums išduosime asmens grįžimo pažymėjimą. Pateikiami dokumentai:

 • tvarkingai užpildytas prašymas (pildomas ambasadoje);
 • policijos pažyma arba paaiškinimas raštu apie dokumento praradimo aplinkybes;
 • amžių atitinkančios 2 nuotraukos (35x45mm), gali būti ir nespalvotos; 
 • kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jeigu tokį turite.

Paskelbti asmens tapatybės dokumentą prarastu galite per Elektroninės valdžios vartus arba turite atvykti į ambasadą asmeniškai ir pateikti Pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (Pranešimas).

Naujienlaiškio prenumerata