Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.09.24 / Atnaujinta 2021.01.06 09:00

DĖMESIO:

 • Pirmenybė teikiama iš anksto užsiregistravusiems asmenims, registracija konsulinei paslaugai atliekama per elektroninę registracijos sistemą.
 • Iš anksto registruotis asmenims praradusiems asmens tapatybės dokumentą nereikia, bet rekomenduojame susiekti telefonu +31(0)703380671 ambasados darbo valandomis.

Priėmimo valandos:

 • Pasibaigus atstovybės darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis, nelaimingų atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją telefonu (370) 5 236 2444 arba elektroniniu paštu [email protected]

Asmens grįžimo pažymėjimas (AGP) – 2 savaites nuo išdavimo datos galiojantis dokumentas skirtas tik kelionei į Lietuvą. AGP išduodami galiojančio asmens tapatybės dokumentų neturintiems asmenims (LR tapatybės dokumentų dar neturėjusiems užsienyje gimusiems vaikams, pasibaigus dokumentų galiojimo laikui arba juos praradus).


Dokumentai asmens grįžimo pažymėjimui gauti pateikiami asmeniškai atvykstant į ambasadą. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.


Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. Nepilnamečiams vaikams išduotus AGP atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Vyresni nei 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.


Asmens grįžimo pažymėjimas paprastai išduodamas tą pačią dieną, tačiau atskirais atvejais procesas gali užtrukti iki 3 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Pažymėjimo galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 15 dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Pasibaigus asmens tapatybės dokumentų galiojimo laikui asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas pateikus: 

 • Tvarkingai užpildytą prašymą. (Prašymas)
 • Pasibaigusio galiojimo asmens dokumentą;
 • amžių atitinkančias 2 nuotraukas (35x45mm), gali būti ir nespalvotos; 

Prašant asmens grįžimo pažymėjimo užsienio valstybėje gimusiam vaikui ambasadai pateikiama:

 • tvarkingai užpildytas prašymas (Prašymas)(rekomenduojame užsipildyti iš anksto, nesant galimybės tai galite atlikti ambasadoje);
 • 2 vaiko nuotraukos (35x45 mm dydžio, kitoje nuotraukų pusėje turi būti užrašytas vaiko vardas ir pavardė);
 • vaiko tėvų arba vieno iš tėvų asmens dokumentai, pasibaigusio galiojimo vaiko asmens dokumentas (jei tokį turite);
 • vaiko tarptautinės formos gimimo liudijimas (Formule A) arba Nyderlanduose išduotas gimimo įrašo išrašas su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu vaikas jau turėjo asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Praradus asmens dokumentus

Jeigu dėl vagystės praradote ar pametėte Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą arba transporto priemonės registracijos liudijimą, pirmiausiai išsiaiškinkite, ar tikrai jūsų dokumentai neatsirado ten, kur juos praradote. Kreipkitės į vietos policiją ar savivaldybę, kur sąžiningi žmonės atiduoda rastus dokumentus. Policija tokius dokumentus po tam tikro laiko siunčia į ambasadą.

Jei neatsiradus dokumentams turėsite sugrįžti į Lietuvą ar nuspręsite, kad nauji dokumentai jums reikalingi skubiai, ambasadoje jums išduosime asmens grįžimo pažymėjimą. Pateikiami dokumentai:

 • tvarkingai užpildytas prašymas (rekomenduojame užsipildyti iš anksto, nesant galimybės tai galite atlikti ambasadoje);
 • policijos pažyma arba paaiškinimas raštu apie dokumento praradimo aplinkybes;
 • amžių atitinkančios 2 nuotraukos (35x45mm), gali būti ir nespalvotos; 
 • kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jeigu tokį turite.

Paskelbti asmens tapatybės dokumentą prarastu galite per Elektroninės valdžios vartus arba turite atvykti į ambasadą asmeniškai ir pateikti Pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (Pranešimas).

Naujienlaiškio prenumerata