URM informacija keliaujantiems

Sukurta 2020.02.28 / Atnaujinta 2020.04.02 20:47

Kelionių rekomendacijos nuolat atnaujinamos Keliauk.urm.lt      |      Naudingi kontaktai

Užsienio reikalų ministerijos visą parą budintis telefonas  +370 5 236 2444      |     WhatsApp: +370 699 83537     |      el.paštas:     [email protected]

Lietuvoje nuo 2020 kovo 16 d. 00 val. iki balandžio 13 d. 24 val. yra įvestas karantinas.

Daugiau informacijos dėl COVID-19 ir rekomendacijų gyventojams galite rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos interneto svetainėse. „Karštoji linija“ – gyventojai gali konsultuotis telefonu 8 618 79984 (visą parą konsultuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai) ir nemokamas telefonas 1808 (tik iš Lietuvos). Valstybinės sienų apsaugos tarnybos informacija http://pasienis.lt.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti sprendimai dėl situacijos valdymo ir kita informacija apie padėtį šalyje yra pateikta čia.

Nuo šiol visą oficialią informaciją apie koronavirusą (COVID-19) ir karantiną, taip pat nurodymus ir rekomendacijas visiems gyvenimo atvejams galima rasti interneto svetainėje www.koronastop.lt. Tai vienintelis pagrindinis interneto adresas, kurį reikia įsiminti, kad nebūtumėte suklaidinti melagingų naujienų skleidėjų ar internetinių sukčių.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

COVID-19 FONDAS


 

DĖMESIO!

2020 m. kovo 25 d. Sveikatos apsaugos ministro sprendimu Nr. V-536 sąlytį su COVID-19 turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybių, turi būti izoliuoti šiomis sąlygomis:

 • Leidžiama asmenį izoliuoti namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, jei asmuo užtikrina, kad izoliavimo vietos sąlygos atitinka taisyklių reikalavimus ir pasirašo sutikimą būti izoliuotam namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje. Asmenims, neturintiems savo transporto, pervežimą organizuoja gyvenamosios vietos savivaldybė;
 • Asmuo yra izoliuojamas jo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose, jeigu asmuo negali užtikrinti, kad jo namų ar kitos gyvenamosios vietos sąlygos atitinka minėtų taisyklių reikalavimus, arba jei jis išreiškė norą būti izoliuotas jo gyvenamosios savivaldybės numatytose izoliavimo patalpose, arba atsisakė pasirašyti sutikimą būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje. Tokiems asmenims yra užtikrinamas transportavimas į šias patalpas.;
 • Asmuo yra izoliuojamas savivaldybės (pagal patekimo į Lietuvą vietą) administracijos numatytose izoliavimo patalpose, jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvoje. Tokiems asmenims yra užtikrinamas transportavimas į šias patalpas.

 


Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarė:

 1. Paskelbti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį.
 2. Paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną.
 3. Patvirtinti šį karantino režimą:
 • Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje:

Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius, taip pat nutarimo žemiau nurodytas išimtis ir užsieniečius, kuriems išimtiniais atvejais leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritarus Vyriausybei.

Nuo 2020 m. balandžio 4 d. 00:00 val.  draudžiama į  Lietuvos Respubliką keleiviniais laivais (keltais) gabenti keleivius ir jų lengvuosius asmeninės paskirties automobilius,  išskyrus kelto maršrutą Kylis-Klaipėda-Kylis arba turint Vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto asmens leidimą.“

Nuo 2020 m. balandžio 4 d. 00:00 val.  skrydžiai keleiviams vežti į ir iš Lietuvos Respublikos  tarptautinių oro uostų vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti pagal susisiekimo ministro pavedimą, atsižvelgiant į užsienio reikalų ministro teikimą.“

Leidimai išimties tvarka galėtų būti suteikiami reisams ir skrydžiams, pavieniai asmenys dėl leidimo kreiptis negali.

Valstybės sienos kirtimas vykdomas per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus:

 • Automobilių kelių: Kalvarija– Budzisko, Saločiai–Grenstalė, Būtingė–Rucava, Smėlynė–Medumi, Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Kybartai–Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk, Šalčininkai–Benekainys, Lazdijai-Aradninkai; 
  Asmenų ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respublikos teritoriją leidžiamas tik per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Kalvarija–Budzisko, Saločiai–Grenstalė. Diplomatinis transportas leidžiamas per visus automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus;
 • Geležinkelio: Vilniaus geležinkelio stoties, Stasylos-Benekainys, Kena-Gudagojis, Šeštokai-Trakiškės. Valstybės sienos kirtimas, vykdant komercinį ir (ar) tarptautinį krovinių vežimą, papildomai vykdomas per šiuos geležinkelio tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Stasylos-Benekainys, Pagėgiai-Sovetsk, Joniškis-Meitenė, Turmantas-Kurcums, Kybartai-Nesterov;
 • Oro uostų: Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus;
 • Jūrų uostų: Pilies, Malkų įlankos, Būtingės naftos terminalo ir Molo pasienio kontrolės punktus.

Krovininės transporto priemonės, kurių masė didesnė nei 7,5 tonos, nuo kovo 20 d. 1 val. Lietuvos laiku (0.00 val. Lenkijos laiku) negalės vykti per Lazdijų - Ogrodnikų pasienio kontrolės punktą. Visos transporto priemonės, kurių masė yra mažesnė nei 7,5 tonos, ir toliau galės vykti per Lazdijų - Ogrodnikų kontrolės punktą.

Iki 2020 m. balandžio 13 d. 24:00 val. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (kovojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus. Supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį  ir atgal per Lietuvos Respublikos teritorija vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.

Uždrausti Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo nuolatinę gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo komercinius tarptautinius visų rūšių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.

Visi grįžusieji ar atvykusieji iš užsienio valstybių į Lietuvą turi privalomai izoliuotis 14 dienų, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis,  bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų (plačiau apie tai – žemiau). 

Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, privaloma izoliacija nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau nei 14 dienų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos šiame nutarime nurodytuose tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, tikrinimą dėl COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų.

 

Asmenų, grįžusių iš užsienio, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašo pateikti informaciją ir užpildyti šią anketą.

Ribojamas keliaujančiųjų tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas – leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Turi būti taikomos ypatingos saugos priemonės – transporto priemonės dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėje stotelėse. Šią nuostatą rekomenduojama taikyti ir vykdant keleivių vežimą viešuoju miesto transportu.

Draudžiamas kruizinių laivų patekimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.

Asmeninių apsaugos priemonių, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/402, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą, I priede (apsauginiai akiniai ir skydeliai, veido skydeliai, burnos ir nosies apsaugos priemonės, apsauginiai drabužiai, pirštinės) eksportas į trečiąsias šalis leidžiamas tik valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu. Kitų prekių judėjimas neribojamas.

Rekomenduoti gyventojams viešosiose vietose dėvėti apsaugines veido kaukes arba respiratorius, arba kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Asmenys yra įpareigojami:

parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus, laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas ir trumpesnis nei 15 minučių kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų;

prekybos ir paslaugų vietose, kuriose veikla nedraudžiama, lankytis po vieną šeimos narį.

Pilnas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo tekstas. (su aktualiais papildymais)


 

Informacija apie sąlytį su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukėlėjus perduodančiais veiksniais turėjusių asmenų izoliaciją

2020 m. kovo 25 d. Sveikatos apsaugos ministro sprendimu Nr. V-536 sąlytį su COVID-19 turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybių, turi būti izoliuoti šiomis sąlygomis:

 • Leidžiama asmenį izoliuoti namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, jei asmuo užtikrina, kad izoliavimo vietos sąlygos atitinka taisyklių reikalavimus ir pasirašo sutikimą būti izoliuotam namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje. Asmenims, neturintiems savo transporto, pervežimą organizuoja gyvenamosios vietos savivaldybė;
 • Asmuo yra izoliuojamas jo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose, jeigu asmuo negali užtikrinti, kad jo namų ar kitos gyvenamosios vietos sąlygos atitinka minėtų taisyklių reikalavimus, arba jei jis išreiškė norą būti izoliuotas jo gyvenamosios savivaldybės numatytose izoliavimo patalpose, arba atsisakė pasirašyti sutikimą būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje. Tokiems asmenims yra užtikrinamas transportavimas į šias patalpas.;
 • Asmuo yra izoliuojamas savivaldybės (pagal patekimo į Lietuvą vietą) administracijos numatytose izoliavimo patalpose, jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvoje. Tokiems asmenims yra užtikrinamas transportavimas į šias patalpas.
 • Kiekvienam asmeniui yra išduodama medicininė kaukė, kuri privalo būti dėvima pervežimo į izoliavimo vietą metu;
 • Mobilios tepinėlių paėmimo brigados iš asmenų paims tepinėlius laboratoriniams tyrimams dėl COVID-19 atlikti ir nedelsiant informuos apie tyrimų rezultatus;
 • Izoliuotiems asmenims savivaldybės administracija organizuos maitinimą, būtiniausių priemonių (vaistų, higienos prekių, drabužių) pristatymą ar perdavimą iš artimųjų asmenų, bus užtikrinama patalpų priežiūra;
 • Izoliuotiems asmenims draudžiama palikti izoliavimo vietą visą izoliavimo laikotarpį ir lankytis bendrose izoliavimo vietos patalpose;
 • Izoliavimas asmenims nemokamas, tačiau yra galimybė būti izoliuotam geresnėse patalpose, jei sutinkama už tai susimokėti.

Vilkikų vairuotojams, grįžus ar atvykus iš užsienio valstybių, rekomenduojama  izoliuotis 14 dienų laikotarpiui arba iki kito numatyto išvykimo, jei išvykimo diena ankstesnė nei baigiasi 14 dienų laikotarpis.

Jei vairuotojai neturi galimybių patys pasirūpinti izoliavimosi patalpomis, jomis turi pasirūpinti transporto priemonių valdytojai (darbdaviai).

 


 

Piliečių, neturinčių galimybių savarankiškai grįžti į Lietuvą registracija atstovybėse baigta 2020 m. kovo 17 d. 18:00 val. Lietuvos laiku. Jei esate užsienio valstybėje ir Jums reikalinga konsulinė pagalba, kreipkitės į buvimo šalies atstovybę elektroniniu paštu. Elektroninio pašto adresą rasite Keliauk.urm.lt.